Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Üniversitemiz Personeline Bilimsel Etik ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi Verildi

2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti kapsamında  04/11/2021 tarihinde Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu’nda "Bilimsel Etik ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi" "Bilimsel Etik" ve "KVKK Eğitimi" olmak üzere 2 oturum halinde gerçekleştirildi.

Programa, konuşmacılar Üniversitemiz öğretim üyeleri Prof. Dr. Muharrem ÇETİN, Prof. Dr. Fatma KANDEMİRLİ ve YÖK  Hukuk Uzmanı Av. Beşir ORAK, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile akademik ve idari personelimiz katıldı.

Konuşmacılar, sunumları sonrasında konu ilgili katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.