Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UNVAN VE EŞDEĞERLİKLERLE İLGİLİ KARAR VE YAZILAR

 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Hemşire Atama konulu 16 Eylül 2008 tarihli yazısı için tıklayınız.
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün eşdeğerliği hakkında 10 Kasım 2009 tarihli yazısı için tıklayınız.
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Odyometri mezunları ile ilgili 24 Ağustos 2010 tarihli yazısı için tıklayınız.
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sanatta Yeterlik mezunlarının Doktor unvanı kullanamayacaklarına dair 06/04/2011 tarihli yazısı için tıklayınız.
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları ile ilgili 07 Ağustos 2012 tarihli yazısı için tıklayınız.
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının genel unvan eşdeğerlikleri ile ilgili 16 Ağustos 2012 tarihli yazısı için tıklayınız.
 7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Kadrolarına Başvuru konulu 26 Aralık 2012 tarihli yazısı için tıklayınız.
 8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Gazetecilik Bölümü mezunlarının Genel İdari Hizmetler sınıfında yer aldığına dair 08 Ağustos 2012 tarihli yazısı için tıklayınız.
 9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Hukuk, Bankacılık ve Finans, Girişimcilik, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Otel Yöneticiliği mezunlarının unvanları ile ilgili 07 Ağustos 2012 tarihli yazısı için tıklayınız.
 10. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Maliye mezunlarının İktisatçı unvanı kullanabileceklerine dair 08 Ağustos 2012 tarihli yazısı için tıklayınız.
 11. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sağlık Teknikeri konulu 18 Mayıs 2012 tarihli yazısı için tıklayınız.
 12. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Anaokul Öğretmenliği ile Okul Öncesi Öğretmenliği programı mezunlarının eşdeğer olduğuna dair 16 Ekim 2012 tarihli yazısı için tıklayınız.
 13. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları ile Uluslararası Ticaret Bölümü mezunlarının unvanları ile ilgili 16 Ağustos 2012 tarihli yazısı için tıklayınız.
 14. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kimyager unvalı kadroya atamaya ilişkin 16 Ağustos 2012 tarihli yazısı için tıklayınız.
 15. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2 inci Grup Fen adamı konulu 15 Ağustos 2012 tarihli yazısı için tıklayınız.
 16. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Teknik Bilimi Lisansiyeri konulu 16 Ağustos 2012 tarihli yazısı için tıklayınız.
 17. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Teknoloji Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin eşdeğerliliği ile ilgili 05 Ağustos 2013 tarihli yazısı için tıklayınız.
 18. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Eğitim Bilimleri-Eğitim Programları ve Öğretim eşdeğerliliği ile ilgili 19 Kasım 2014 tarihli yazısı için tıklayınız.
 19. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tarımsal Biyoteknoloji konulu 17 Kasım 2014 tarihli yazısı için tıklayınız.
 20. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Mühendislik eşdeğerliliği ile ilgili 31 Ekim 2014 tarihli yazısı için tıklayınız.
 21. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Mesleki Eğitim Fakültesi ile Teknik Eğitin Fakültesinin denk olmadığına dair 30 Ekim 2014 tarihli yazısı için tıklayınız.
 22. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Proje Yönetimi Yüksek Lisans öğrenimi konulu 30 Ekim 2014 tarihli yazısı için tıklayınız.
 23. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Çevre Sağlık Teknikeri konulu 19 Kasım 2014 tarihli yazısı için tıklayınız.
 24. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Spor Yöneticiliği mezunlarının eşdeğerlik kararı ile ilgili 25 Mart 2015 tarihli yazısı için tıklayınız.
 25. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Mahalli İdareler Tezsiz Yüksek Lisans Programının Yerel Yönetimler programına eşdeğer olduğuna 25 Mart 2015 tarihli yazısı için tıklayınız.
 26. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Elektronik Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunlarına Proje ve Uygulama Denetçisi belgesi verilebileceğine dair 25 Mart 2015 tarihli yazısı için tıklayınız.
 27. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Hazır Giyim Öğretmenliği Teknik Öğretmenlik unvanı ile ilgili 03 Aralık 2015 tarihli yazısı için tıklayınız.
 28. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kimya-Kimya Mühendisliği Bölümleri mezunlarının Laborant olarak çalıştırılmaları ile ilgili 16 Aralık 2015 tarihli yazısı için tıklayınız.
 29. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tıbbi Biyolojik Bilimleri mezunlarının Doktor unvanı kullanmalarının uygun görülmediğine dair 24 Şubat 2015 tarihli yazısı için tıklayınız.
 30. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Antrenörlük Bölümü mezunları ile ilgili 24 Şubat 2015 tarihli yazısı için tıklayınız.
 31. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği bölümlerinin birleştirildiğine dair 24 Şubat 2015 tarihli yazısı için tıklayınız.
 32. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Makine Mühendisliği Bölümü ile Otomotiv Mühendisliği Bölümü Eşdeğerliğinin İptali ile ilgili 20 Ekim 2015 tarihli yazısı için tıklayınız.
 33. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Çevre Temizliği ve Denetim ön lisans programı ile ilgili 13 Nisan 2015 tarihli yazısı için tıklayınız.
 34. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü mezunlarının teknik öğretmen olmadığına dair 19 Ekim 2015 tarihli yazısı için tıklayınız.
 35. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Orman Endüstri Mühendisliği ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin eşdeğerliği ile ilgili 02 Nisan 2015 tarihli  yazısı için tıklayınız.
 36. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Geleneksel Türk Sanatları mezunları ile ilgili 26 Temmuz 2016 tarihli yazısı için tıklayınız.
 37. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Yeni Açılan Ön Lisans programlarının unvanları ile ilgili 09 Aralık 2016 tarihli yazısı için tıklayınız.
 38. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Sağlık Bilimleri Lisansiyeri konulu 25 Ekim 2017 tarihli yazısı için tıklayınız.
 39. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünün Teknik Öğrenim olduğuna dair 20 Nisan 2017 tarihli yazısı için tıklayınız.
 40. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü mezunlarının unvanlarına dair 20 Nisan 2017 tarihli yazısı için tıklayınız.
 41. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümlerinin eşdeğerliliği ile ilgili 04 Ocak 2017 tarihli yazısı için tıklayınız.
 42. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Elektronik Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin eşdeğerliği ile ilgili 03 Şubat 2017 tarihli yazısı için tıklayınız.
 43. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Psikoloji Bölümü mezunlarının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılmadıklarına dair kararın iptal edildiğine ilişkin 24 Şubat 2017 tarihli yazısı için tıklayınız.
 44. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İletişim Tasarımı Programının Eşdeğerliği konulu 10 Ağustos 2018 tarihli yazısı için tıklayınız.
 45. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Aktüerya, Aktüerya Bilimleri mezunlarının İstatistikçi kadrosu ve Teknik Hizmetler Sınıfı konulu 13 Ağustos 2018 tarihli yazısı için tıklayınız.
 46. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Finans Matematiği Programının Eşdeğerliği konulu 16 Ağustos 2018 tarihli yazısı için tıklayınız.
 47. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Adli Bilimler Bölümünün Tıbbi Laboratuvar kadrosunda çalışmaları halinde SHS değerlendirilmesi ile ilgili 27 Eylül 2018 tarihli yazısı için tıklayınız.
 48. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Nüfus ve Vatandaşlık Programından mezun olanların Meslek unvanı almaları ile ilgili 02 Ekim 2018 tarihli yazısı için tıklayınız.
 49. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programının denkliği hakkında 12 Ekim 2018 tarihli yazısı için tıklayınız.
 50. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İletişim Sanatları Tezli Yüksek Lisans programının Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programının denkliği hakkında 12 Ekim 2018 tarihli yazısı için tıklayınız.
 51. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Öğrenimi Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu üst öğrenimi hakkında 24 Ekim 2018 tarihli yazısı için tıklayınız.
 52. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sondaj Teknolojisi Ön Lisans Programının Teknisyen unvanı için üst öğrenim sayılıp sayılmayacağı hakkında 17 Aralık 2018 tarihli yazısı için tıklayınız.
 53. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Türkoloji Anabilim Dalının eşdeğerliği hakkında 14 Aralık 2018 tarihli yazısı için tıklayınız.
 54. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı eşdeğerliğine dair 11 Haziran 2018 tarihli yazısı için tıklayınız.
 55. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Klinik Psikolog Unvanını Alan Programlar ve İtirazların Değerlendirilmesi ilgili yazı için tıklayınız.
 56. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Su Bilimleri Mühendisliği ile Su Ürünleri Mühendisliği Bölümlerinin Eşdeğer olmadığına dair 22 Ocak 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
 57. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sinema ve Televizyon ile Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair 22 Ocak 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
 58. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Moda ve Tekstil Tasarımı Programının eşdeğerliğine dair 22 Ocak 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
 59. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Spor Yöneticiliği bölümü mezunlarının eşdeğerliklerine dair 23 Ocak 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
 60. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Heykel Bölümü ile Resim Bölümünün Eşdeğer olmadığına dair 22 Ocak 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
 61. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinin eşdeğerliğine dair 22/02/2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
 62. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tarım Ekonomisi Bölümünün Ziraat Ekonomisi programına eşdeğerliğine dair 18/04/2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
 63. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kimya Bölümü mezunlarının diplomalarında "Kimyager" unvanı kullanmalarının uygun görülmediğine dair 22/04/2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
 64. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sağlık Fizikçisi olarak görev yapan Fizik ve Fizik Mühendisliği mezunlarının Sağlık Bilimi Lisansiyeri sayılmadığına dair 19/04/2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
 65. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün Elektrik Mühendisliği bölümü ile eşdeğer olmadığına dair 19/04/2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
 66. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tasarım alanında Doktora yapan adayların "Moda ve Tekstil Tasarım" alanında doktora yapıyor şartlı ilanlara başvuru yapabileceğine dair 24/04/2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
 67. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Resim, Heykel ve Seramik Bölümlerinin Görsel Sanatlar alanından sayıldığına dair 24/04/2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
 68. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Seyahat İşletmeciliği Bölümünün Yiyecek İçecek İşletmeciliği programlarınının eşdeğerliğinin olmadığına dair 22/04/2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
 69. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Giyim Endüstrisi Öğretmenliği bölümü mezunlarının başvuru yapabilecek akademik kadro ilanları ile ilgili 22/08/2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
 70. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İlköğretim Tezli Yüksek Lisans programında Okul Öncesi alanında tez yazanlarına başvuru yapabileceği akademik kadro ilanları ile ilgili 14/06/2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
 71. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Psikoloji ve PDR mezunlarının sağlık bilimi lisansiyerliği ile ilgili 17 Aralık 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
 72. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İletişim Bilimleri yüksek lisans mezunlarının Radyo TV Sinema Bölümleriyle eşdeğerliği ile ilgili 18 Kasım 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
 73. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programının Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ile eşdeğer olduğuna dair 17 Aralık 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
 74. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Aktüerya mezunlarının başvuru yapabileceği alanlarla ilgili 17 Aralık 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
 75. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İleri Teknolojiler Tezli Yüksek Lisans programı mezunlarının Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans şartı olan ilanlara başvuru yapamayacaklarına dair 18 Kasım 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
 76. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bilgisayar Öğretmenliği ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programlarının Teknik Hizmetler Sınıfında görev almaları kaydıyla Teknik Bilimi Lisansiyeri sayılmadığına dair 19 Aralık 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
 77. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Disiplinlerarası Gıda, Metabolizma ve Klinik Beslenme tezli yüksek lisans programının Beslenme ve Diyetetik ile eşdeğer olmadığına dair 19 Aralık 2019 tarihli yazısı için tıklayınız
 78. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Krozyon tezli yüksek lisans programının Kimya Mühendisliği ile eşdeğer olmadığına dair 19 Aralık 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
 79. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sağlık Kurumları İşletmeciliği yüksek lisans programının Sağlık Memurluğu lisans programı için üst öğrenim olmadığının yeniden incelemesine dair 27 Ocak 2020 tarihli yazısı için tıklayınız.
 80. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Erken Çocukluk Eğitimi yüksek lisans Okul Öncesi Öğretmenliği lisans öğreniminin eşdeğerliğine dair 27 Ocak 2020 tarihli yazısı için tıklayınız.
 81. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Rekreasyon Yönetimi Bölümü mezunları unvanı ve Hizmet Sınıfına dair 23 Ocak 2020 tarihli yazısı için tıklayınız.
 82. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Pazarlama Öğretmenliği Programı eşdeğerliği konulu 23 Ocak 2020 tarihli yazısı için tıklayınız.
 83. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği yüksek lisans programının Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans eşdeğerliği konulu 23 Ocak 2020 tarihli yazısı için tıklayınız.
 84. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programı eşdeğerliği hakkındaki 28 Ocak 2020 tarihli yazısı için tıklayınız.
 85. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Temel İslam Bilimleri tezli yüksek lisans programının eşdeğerliği hakkındaki 28 Ocak 2020 tarihli yazısı için tıklayınız.
 86. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İnteraktif Medya Tasarımı tezli yüksek lisans programının eşdeğerliği hakkındaki 19 Şubat 2020 tarihli yazısı için tıklayınız.
 87. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İstatistik Bölümü ve İşletme Bölümünün eşdeğerliği hakkındaki 19 Şubat 2020 tarihli yazısı için tıklayınız.
 88. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Okul Öncesi Eğitimi ile Çocuk Gelişimi Bölümünün eşdeğerliği hakkındaki 19 Şubat 2020 tarihli yazısı için tıklayınız
 89. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Spor Bilimleri ile Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümünün eşdeğerliği hakkındaki 19 Şubat 2020 tarihli yazısı için tıklayınız.
 90. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Moda Tasarımı Öğretmenliği lisans Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi yüksek lisans alanının eşdeğerliği hakkındaki 20 Şubat 2020 tarihli yazısı için tıklayınız
 91. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Yenilebilir Enerji ve Uygulamaları ile Mühendislik Yönetimi ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği programlarının eşdeğerliği hakkındaki 20 Şubat 2020 tarihli yazısı için tıklayınız.
 92. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı Eşdeğerliliği hakkındaki 22 Ocak 2021 tarihli yazısı için tıklayınız.
 93. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bugüne kadar verilen bölüm eşdeğerlikleri ile ilgili hazırlanan tabloya ulaşmak için tıklayınız.
 94. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının unvan eşdeğerlikleri ile ilgili yazısı için tıklayınız.
 95. Tıbbi Hizmetler ve Teknikler unvan eşdeğerlikleri ile ilgili hazırlanan tabloya ulaşmak için tıklayınız.