Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Üniversitemiz Personeline Afet Bilinci ve Afet Yönetimi Eğitimi Verildi

Üniversitemiz personeline 2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim kapsamında Kastamonu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 05 Ağustos 2021 tarihinde afet bilinci ve afet yönetimi eğitimi verildi.

Yapılan eğitimde afet öncesi, sırasında ve sonrası neler yapılması gerektiği, yangın bilgisi ve yangın güvenliği, İlkyardım eğitimi konularında teorik bilgilendirme yapılarak, yangın söndürme cihazlarının kullanımları ve ilkyardım konularında uygulamalı eğitimler verildi.

Üniversitemiz Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi

Üniversitemiz görev yapmakta olan personele (akademik ve idari personel ile sürekli işçiler) yönelik   "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" 06-12/09/2021 tarihlerinde Üniversitemiz öğretim üyesi ve İş Güvenliği Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Nuri ŞAHİN ve Dr. Öğr. Üyesi Keriman YÜRÜTEN ÖZDEMİR tarafından verilmiştir.

Eğitim sonunda tüm personele sınav yapılmış olup, sonucuna göre sertifika verilecektir.

Üniversitemiz Güvenlik Görevlilerine Yönelik Eğitim Verildi

Üniversitemiz güvenlik görevlilerine yönelik Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile müştereken, Özel Güvenlik-Genel Kollukla İlişkisi, Özel Güvenliğin Yetkileri ve Kitle Psikolojisi, Grup Dinamiği ve Öfke Kontrolü, Toplumsal Olaylar, Narkotik, Asayiş, KOM, Terörle Mücadele konularında 19-20 Ekim 2021 tarihlerinde Hizmet İçi Eğitim Faliyeti düzenlenmiştir.

Birimimiz Personeline Personel Bilgi Sistemi Eğitimi

Birimimiz tarafından kullanılan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi'nin (ÜBYS) Personel Bilgi Sistemi modülü aktif hale gelmesi sebebiyle Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından birimimiz personeline "Personel Bilgi Sistemi Eğitimi" gerçekleştirildi. 

 

 

Üniversitemiz personelinin gelişimine yönelik Kamu İhale Kurumu, Kastamonu Defterdarlığı, Kastamonu İl Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanları ve Üniversitemiz akademik ve idari personeli tarafından Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti Düzenlenmiştir.

Üniversitemiz personelinin gelişimine yönelik Kamu İhale Kurumu, Kastamonu Defterdarlığı, Kastamonu İl Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanları ve Üniversitemiz akademik ve idari personeli tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Masl Yönetmeliği Kanunu, 657sayılı Devlet Memurları Kanunu İkincil Mevzuat, Sıfır Atık, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmleri Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği, Protokol Kuralları, Resmi Yazışma Kuralları, Etkili İletişim, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Performans Esaslı Bütçeleme, 2914 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve Uygulamaları, 55510 sayılı Kanun, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındsa Yönetmelik, Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Muhtasar Beyanname-Damga Vergisi Kanunu, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun konularında Hizmet İçi Eğitim verilmiştir.Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.