Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

DİĞER GÖRÜŞLER

 1. Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü'nün Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçi İstihdamı hk. Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçi İstihdamı hk. 
 2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hİzmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nün Meslek Kodları hk.
 3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nün Görüş Talebi/Sendika Üyeliği hk.
 4. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün Görüş Yazısı hk.Görüş Yazısı hk.
 5. Sayıştay Başkanlığı Hacettepe Üniversitesi 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu hk.
 6. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hk.

 7. İş sağlığı ve güvenliği  hizmetlerinin yürütülebilmesi için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca  işyeri  hekimi  ve  iş  güvenliği uzmanı görevlendirilmesi ile anılan Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca ilgililere ödeme yapılıp yapılamayacağı konusu hk.

 8. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel Ve Prensipler Genel Müdürlüğünün Mütalaa Talebi Konulu Yazısı Hk.

 9. Danıştay 8. Daire Başkanlığının Öğretim üyesi atamalarında salt puan yüksekliğinin dava konusu işlemin iptaline gerekçe oluşturamayacağı hk.
 10. Danıştay 8. Daire Başkanlığının 50-d statüsünde görev yapmakta olan araştırma görevlisinin başka bir üniversitede ve başka bir alanda doktora yapmasının görevle ilişik kesmesinin sebep unsurunu oluşturamayacağı hk.50-d statüsünde görev yapmakta olan araştırma görevlisinin başka bir üniversitede ve başka bir alanda doktora yapmasının görevle ilişik kesmesinin sebep unsurunu oluşturamayacağı hk.
 11. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu MAli Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 7075 sayılı kanunun uygulanması konulu yazısı hk.
 12. Aile, Çalışma ve Sosyal Hİzmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün Vekalet Aylığı konulu yazısı hk.Aile, Çalışma ve Sosyal Hİzmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün Vekalet Aylığı konulu yazısı hk.
 13. Danıştay 8. Daire Başkanlığının Devlet Memurluğundan Çıkarma,Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ile ilgili yazı hk.
 14. Danıştay 8. Daire Başkanlığının Profesörlük Başvurusunun reddi konulu yazı hk.
 15. Danıştay 8. Daire Başkanlığının Doçentlik Başvurusunun reddi konulu yazı hk.
 16. Danıştay 8. Daire Başkanlığının Görevden çekiliş Sayılma e-posta Tebligat sayılmaması konulu yazı hk.
 17. Danıştay 8. Daire Başkanlığının Arş. Gör. GÖrevden çekiliş sayılma konulu yazısı hk.
 18. Danıştay 8. Daire Başkanlığının 50-d Arş. Gör. görev süresinin uzatılmaması konulu yazı hk. görev süresinin uzatılmaması konulu yazı hk.
 19. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nün Görüş Talebi/Sendika Temsilciliği hk.