Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Usul ve Esaslar

  1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 37. Maddesi Kapsamında Yapılacak Görevlendirmelere İlişkin Kastamonu Üniversitesi Uygulama Usul ve Esasları için tıklayınız. 2547/37. Maddesine Göre Görevlendirilen Öğretim Elemanları için Görevlendirme Sözleşmesi için tıklayınız.
  2. Araştırma Görevlilerinin 50/d'den 33/a'ya Geçişlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar için tıklayınız.
  3. Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar için tıklayınız.
  4. Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Doktora Sonrası Sözleşmeli Araştırmacı Çalıştırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar için tıklayınız. (Ek Madde 34)
  5. Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Doktora Sonrası Sözleşmeli Araştırmacı Çalıştırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar için tıklayınız. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Doktora Sonrası Araştırmacı İstihdamı Hk.” Konulu Yazı ve Eki için tıklayınız.
  6. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.
  7. Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.
  8. Özel Hastaneler veya Vakıf Yükseköğretim Kurumları Hastanelerinde Çalıştırılabilecek Öğretim Üyelerinin Belirlenmesine İlişkin Kriterler için tıklayınız.
  9. Özlük Dosyası Tutulmasına İlişkin Usul Ve Esaslar için tıklayınız.
  10. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar için tıklayınız.
  11. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar için tıklayınız.
  12. Yurt İçi ve Yurt Dışında Öğretim Elemanı ve Araştırmacı Destekleme Programlarına İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.
  13. Yükseköğretim Kurumları Dışında Çalışan Doktora Derecesine Sahip Türk veya Yabancı Uyruklu Nitelikli Araştırmacıların Kısmi Zamanlı Görevlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar için tıklayınız. (Ek Madde 46)
  14. Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.