Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

 1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız.
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personele İdari Göreve Verilemeyeceğine dair 03 Ağustos 1999 tarihli yazısı için tıklayınız.
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel konulu 03 Ağustos 1999 tarihli yazısı için tıklayınız.
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel konulu 07 Ağustos 2006 tarihli yazısı için tıklayınız.
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 13 Ekim 2009 tarihli yazısı için tıklayınız.
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel konulu 04 Şubat 2010 tarihli yazısı için tıklayınız.
 7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel konulu 03 Mart 2010 tarihli yazısı için tıklayınız.
 8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Kimlik Numarası konulu 24 Eylül 2014 tarihli yazısı için tıklayınız.
 9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görevlendirme konulu 13 Ekim 2014 tarihli yazısı için tıklayınız.
 10. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel-Pasaport konulu 04 Aralık 2014 tarihli yazısı için tıklayınız.
 11. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları (Aynı Zamanda Türk Vatandaşı Olanlar) konulu 02 Ekim 2014 tarihli yazısı için tıklayınız.
 12. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı-Çalışma İzni konulu 10 Temmuz 2014 tarihli yazısı için tıklayınız.
 13. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Çalışma İzni Harcı-İkamet İzni Harcı konulu 20 Temmuz 2015 tarihli yazısı için tıklayınız.
 14. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2016-16 konulu 21 Temmuz 2018 tarihli yazısı için tıklayınız.
 15. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Ögretim Elemanı Çalıştırılması konulu 19 Eylül 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
 16. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar konulu 17 Ocak 2020 tarihli yazısı için tıklayınız.(Yazının eki usul ve esaslar için tıklayınız.) (Tek tabloda yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamında aranan şartlara ve istenilen belgelere ulaşmak için tıklayınız.
 17. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın "Genelge (Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Teklifi)" konulu yazısı için a href="/images/YÖK-Yzı.pdf" " ">"ıklayınız.
 18. Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu için tıklayınız.
 19. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalışma Ön İzni Kılavuzu için tıklayınız.
 20. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Misafir Öğretim Elemanı Çalıştırılması konulu 21 Ekim 2021 tarihli yazısı için a href="/images/2021/Yabancı_Uyruklular_Hk/Misafir_Öğretim_Elemanı_Çalıştırılması_Hkjpeg.jpeg" target="&uot; rel="noo">tıklayın"z.
 21. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar konulu 7 Ocak 2022 tarihli yazısı için a href="/images/2021/mevzuat/Yabancı_Uyruklu_Usul_ve_Esaslar-YAZI.pdf""tıklayınız.
 22. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personelin 31. Madde kapsamında ders ücreti ile görevlendirilmesi konulu 13 Mart 2017 tarihli yazısı için a href="/images/Yabancı-Uyruklu_31._madde_görevlendirilemeyeceği.pdf">t"klayınız.