Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ALES PUANININ UYGULAMALARI-MUAFİYET İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 07 Ağustos 2007 tarihli yazısı için tıklayınız.
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Puanlarının ALES'e Dönüştürülmesi konulu 13 Eylül 2007 tarihli yazısı için tıklayınız. 
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 02 Aralık 2008 tarihli yazısı için tıklayınız.
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Geçerlilik Süresi konulu 26 Haziran 2009 tarihli yazısı için tıklayınız.
 5. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun ALES Puan Türleri ile ilgili 25 Kasım 2009 tarihli kararı için tıklayınız.
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 04 Aralık 2009 tarihli yazısı için tıklayınız.
 7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Birleştirilmiş Tezsiz Yükseklisans Programları ile ilgili 14.06.2010 tarihli yazısı için tıklayınız.
 8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 30 Temmuz 2010 tarihli yazısı için tıklayınız.
 9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 07 Eylül 2011 tarihli yazısı için tıklayınız.
 10. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Muafiyeti konulu 21 Haziran 2016 tarihli yazısı için tıklayınız.
 11. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Puan Türleri ile ilgili 12 Eylül 2017 tarihli yazısı için tıklayınız.
 12. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Sonuçları konulu 11 Haziran 2018 tarihli yazısı için tıklayınız.
 13. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Sonuçları konulu 25 Eylül 2018 tarihli yazısı için tıklayınız.
 14. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Uzmanlık Alanları konulu 27.11.2018 tarihli ALES muafiyet alanları ile ilgili için tıklayınız.
 15. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının TYT sonrası ALES puan türleri ile ilgili 22.05.2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
 16. Veteriner Hekim olarak görev yapan memurun, 5 yıllık Veteriner Fakültesi mezunu olması ve Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca en az 5 yıl (10 yarıyıl) lisans eğitimi gören Veteriner Fakültesi mezunlarının yüksek lisans düzeyinde eğitim gördüğünün kabul edilmesi sebebiyle, ilgiliye ayrıca mezkur Kanunun 36/A-9 madde hükmüne istinaden bir kademe verilip verilemeyeceği hk. yazı için tıklayınız.
 17. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Ales Muafiyeti Tanınan Uzmanlık Alanları (Uygulamalı Alanlar) konulu 08.03.2023 tarihli yazısı için tıklayınız.
 18. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Ales Muafiyeti Tanınan Uzmanlık Alanları konulu 08.03.2023 tarihli yazısı için tıklayınız.