2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti kapsamında 25/11/2021 tarihinde Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda "Sivil Savunma Servisleri Eğitimi" gerçekleştirildi.

Programa, konuşmacılar Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri Mehmet KAPTAN, NiHAT ÇOLAK ve Üniversitemiz personeli katıldı.

Konuşmacılar, sunumları sonrasında konu ilgili katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.

2021 Yılı 14. Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti kapsamında 12/11/2021 tarihinde Üniversitemiz Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu’nda "Bilinçli Tüketici Eğitimi" gerçekleştirildi.

Programa, konuşmacı Kastamonu Ticaret İl Müdürü, Sefa ÖZATA, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile akademik ve idari personel katıldı.

Konuşmacı, sunumu sonrasında konu ilgili katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.

   

 

2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti kapsamında 16/11/2021 tarihinde Üniversitemiz Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu’nda "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Eğitimi" gerçekleştirildi.

Programa, konuşmacılar Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Selman SOLHAN, Durmuş Volkan ARSLAN ve Nida KAYALI, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile akademik ve idari personel katıldı.

Konuşmacılar, sunumları sonrasında konu ilgili katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.

2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti kapsamında  04/11/2021 tarihinde Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu’nda "Bilimsel Etik ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi" "Bilimsel Etik" ve "KVKK Eğitimi" olmak üzere 2 oturum halinde gerçekleştirildi.

Programa, konuşmacılar Üniversitemiz öğretim üyeleri Prof. Dr. Muharrem ÇETİN, Prof. Dr. Fatma KANDEMİRLİ ve YÖK  Hukuk Uzmanı Av. Beşir ORAK, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile akademik ve idari personelimiz katıldı.

Konuşmacılar, sunumları sonrasında konu ilgili katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.

2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim kapsamında Üniversitemiz ile Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından müştereken 5 Grup halinde düzenlenecek olan "Doğalgaz Kalorifer Ateşçisi Eğitimi" 25/10/2021 tarihinde başlayacak olup, 22/10/2021 tarih ve E-35980405-770-2100073173 sayılı yazımızla katılacak personelin bilgileri ilgili birimlerimize gönderilmiştir.

Üniversitemiz güvenlik görevlilerine yönelik Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile müştereken, Özel Güvenlik-Genel Kollukla İlişkisi, Özel Güvenliğin Yetkileri ve Kitle Psikolojisi, Grup Dinamiği ve Öfke Kontrolü, Toplumsal Olaylar, Narkotik, Asayiş, KOM, Terörle Mücadele konularında 19-20 Ekim 2021 tarihlerinde Hizmet İçi Eğitim Faliyeti düzenlenmiştir.

Alt Kategoriler