“4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” ve “Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince oluşturulan Kurum İdari Kurulu 20/04/2021 tarihinde toplanmıştır.Toplantı Tutanağı'na ulaşmak için  TIKLAYINIZ.