1-Özel Şart koşulan sertifikalarla ilgili "Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon" konulu 2007/17 sayılı Genelgesi için TIKLAYINIZ.

2-Cumhurbaşkanlığının "Tasarruf Tedbirleri" konulu 2021/14 sayılı Genelgesi için TIKLAYINIZ.

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu için TIKLAYINIZ.

2-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu için TIKLAYINIZ.

3-2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu için TIKLAYINIZ.

4-7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu için TIKLAYINIZ.

1- Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün "Görüş Talepleri" konulu 21.04.2021 tarihli yazısı için Tıklayınız.

2- Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün "Kadro ve Pozisyon İşlemleri" konulu 15.12.2020 tarihli yazısı için Tıklayınız.

3- Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün "E-Devlet Kapısı Üzerinden Hizmet Sunumu" konulu 13.10.2020 tarihli yazısı için Tıklayınız.

4- Cumhurbaşkanlığının Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Klavuzu için Tıklayınız.

5- Cumhurbaşkanlığının 696 KHK ile kadroya geçen işçilerin başka kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilemeyeceğine konulu yazı için Tıklayınız.

 

1-Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

2-Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik için TIKLAYINIZ.

3-Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Uusl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için TIKLAYINIZ.

4-Kurumlararası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

5-K. Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

6-Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

7-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için TIKLAYINIZ.

8-Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

9-YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

10-YÖK Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

11-Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik için TIKLAYINIZ.

12-Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik için TIKLAYINIZ.

13-Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

14-Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik için TIKLAYINIZ.

 

1- Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar için Tıklayınız.

2- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar için Tıklayınız.

3- Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlşkin Usul ve Esaslar için Tıklayınız.

4- Özel Hastaneler veya Vakıf Yükseköğretim Kurumları Hastanelerinde Çalıştırılabilecek Öğretim Üyelerinin Belirlenmesine İlişkin Kriterler için Tıklayınız.

5- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar için Tıklayınız.

6- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar için Tıklayınız.

7- Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlşkin Usul ve Esaslar için Tıklayınız.

  • İdarenin her türlü kararı yargıya açıktır. Bu nedenle, her düzeyde memurun alacağı kararın bir gün mahkeme konusu olabileceğini aklından çıkarmaması gerekir. Karar alma noktasında, sizin alacağınız konuya benzer bir olay yaşanıp yaşanmadığı, bu konuda yargının bakışını öğrenmek için emsal kararlar noktasında Danıştay’ın sitesini incelemek şarttır. Özellikle, yükseköğretime dair kararlar için Sekizinci Daire, diğer kamu görevlilerine ait konular ise 1, 2, 5 ve 12’nci Daire Kararlarına bakılabilir. Erişmek için TIKLAYINIZ.

  • 18 Haziran 2017 tarihinde bağımsız ve özerk olarak kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) kendi belirlediği ölçütlere göre her yıl üniversitelerden Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlamasını istemektedir. Hazırlanan raporlar üniversite bazlı kamuoyunun erişimine sunulmaktadır. Diğer üniversiteler hakkında bilgi sahibi olmak ve işleyişleri hakkında akran öğrenmesi yapmak için incelemekte yarar vardır. Erişmek için TIKLAYINIZ.

  • Yükseköğretimde çalışan bir memurun birincil düzeyde denetim mercii YÖK Denetleme Kuruludur. Kurul, web sayfası üzerinden oniki farklı konuda bilgi notu hazırlayarak kamuoyunun erişimine açmıştır. İlgili sayfada yer alan veya ileride paylaşacak bilgi notların görev alanınızdaki işler açısından önem arz ettiğinden takibi gerekir. Erişmek için TIKLAYINIZ.

SAYIŞTAY DAİRE KARARLARI

  • Kamu kurumlarının harcama noktasındaki denetim mekanizması Sayıştay’dır. Haliyle özellikle harcama yetkilisi/gerçekleştirme görevlisi olarak görev alanlar ya da bu birimlerde çalışan kişilerin her gün bakması gereken yerlerden birisi burasıdır. Çok sıklıkla karar yüklenmemekle birlikte özellikle Sayıştay’ın harcamalara dair bakış açısını görmek açısından önem arz etmektedir. Erişmek için TIKLAYINIZ.

SAYIŞTAY KAMU İDARELERİNİN DENETİM RAPORLARI

  • Sayıştay Başkanlığı, genel bütçe, özel bütçe, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve diğer kamu idareleri olmak üzere her yıl olağan denetimlerine ilişkin raporlarını kamuoyunun erişimine açmaktadır. Bu raporlarda yer alan bulgular ve bulguların dayandığı mevzuat ile diğer usuller yaptığınız işe emin olun rehberlik edecektir. Sayıştay’ın bu yıl size sormadığı bir konu seneye sormayacağı anlamına gelmez. Raporları incelemeniz önemle önerilir. Erişmek için TIKLAYINIZ.

SAYIŞTAY KAMU PERSONEL REJİMİ

  • Uzman Denetçi Ömer DURAN'ın hazırladığı Kamu Personel Rejimi Notları'na bakabilirsiniz. Erişmek için TIKLAYINIZ.

SAYIŞTAY TEMYİZ KURULU KARARLARI

  • Yukarıda yer verilen daire kararları itiraza açıktır. Sayıştay’ın daire kararlarına itirazlar Temyiz Kurulunda karara bağlanmaktadır. Bu noktada, temyiz kurulu kararlarını da incelemek son derece önemlidir. Erişmek için TIKLAYINIZ.

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.