1- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar için Tıklayınız.

2- Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlşkin Usul ve Esaslar için Tıklayınız.

3- Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlşkin Usul ve Esaslar için Tıklayınız.

4- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar için Tıklayınız.

5- Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar için Tıklayınız.

6- Özel Hastaneler veya Vakıf Yükseköğretim Kurumları Hastanelerinde Çalıştırılabilecek Öğretim Üyelerinin Belirlenmesine İlişkin Kriterler için Tıklayınız.