1- 1416 sayılı Kanuna tabi olarak "Tezsiz Yüksek Lisans" eğitimi tamamlayanlar dönüşlerinde hangi statüde istihdam edileceğine dair 27 Mart 2013 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

2- Lisansüstü eğitimde geçen hangi sürelerin değerlendirileceğine dair 09 Mayıs 2014 tarihli DPB Görüşü için TIKLAYINIZ.


3- Lisansüstü eğitimde geçen sürelerin değerlendirilmesi ile ilgili 13 Ocak 2015 tarihli BUMKO Görüşü için TIKLAYINIZ.


4- YLSY Burs Programı konulu 26 Temmuz 2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

5- Yurt Dışı Eğitim Ünvan Belgelerinin Tercümelerinin Gönderilmesi konulu 17 Haziran 2020 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

6- 1416 sayılı kanun kapsamında görev yapan öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinin doktor öğretim üyesi kadrolarına atanması konulu 2 Temmuz 2021 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.