1- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 07 Ağustos 2007 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının LES Puanlarının ALES'e Dönüştürülmesi konulu 13 Eylül 2007 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ. 

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 02 Aralık 2008 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

4- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Geçerlilik Süresi konulu 26 Haziran 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

5- Yükseköğretim Yürütme Kurulunun ALES Puan Türleri ile ilgili 25 Kasım 2009 tarihli kararı için TIKLAYINIZ.

6- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 04 Aralık 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

7- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Birleştirilmiş Tezsiz Yükseklisans Programları ile ilgili 14.06.2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

8- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 30 Temmuz 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

9- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 07 Eylül 2011 tarihli yazısı için  TIKLAYINIZ.

10- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Muafiyeti konulu 21 Haziran 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

11- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Muafiyet konulu 25 Haziran 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

12- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 12 Eylül 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

13- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Sonuçları konulu 11 Haziran 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

14- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Sonuçları konulu 25 Eylül 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

15- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Uzmanlık Alanları konulu 27.11.2018 tarihli ALES muafiyet alanları ile ilgili için TIKLAYINIZ.

16- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının TYT sonrası ALES puan türleri ile ilgili 22.05.2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

17- "Veteriner Hekim" olarak görev yapan memurun, 5 yıllık Veteriner Fakültesi mezunu olması ve Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca en az 5 yıl (10 yarıyıl) lisans eğitimi gören Veteriner Fakültesi mezunlarının yüksek lisans düzeyinde eğitim gördüğünün kabul edilmesi sebebiyle, ilgiliye ayrıca mezkur Kanunun 36/A-9 madde hükmüne istinaden bir kademe verilip verilemeyeceği hk. yazı için TIKLAYINIZ.