Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Öğretim Üyesi İle İlgili Belgeler

 1. KYS-FRM-043 Doktor Öğretim Üyesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu
 2. KYS-FRM-044 Dekan Adayı Bilgi Formu
 3. KYS-FRM-056 Öğretim Üyesi Müracaat Dilekçesi
 4. KYS-FRM-059 Jüri Üyesi Ücret Talep Formu
 5. KYS-FRM-070 Mal Bildirim Formu ve Zarfı
 6. KYS-FRM-072 İlişik Kesme Belgesi
 7. KYS-FRM-075 Aile Durumu Bildirimi Formu
 8. KYS-FRM-076 Aile Yardımı Bildirim Formu
 9. KYS-FRM-085 Tebliğ Tebellüğ Belgesi
 10. KYS-FRM-425 Yurtdışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi
 11. KYS-FRM-098 Personel Nakil Bildirimi
 12. KYS-FRM-266 Öğretim Üyeliğine Akademik Yükseltilmelerde Adayların Başvuru Asgari Koşullarının Ön Değerlendirme Sonuç Raporu
 13. KYS-FRM-267 Profesör ve Doçent Kadroları için Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu (Egitim Bilimleri)
 14. KYS-FRM-268 Profesör ve Doçent Kadroları için Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu (Fen Bilimleri ve Matematik)
 15. KYS-FRM-269 Profesör ve Doçent Kadroları için Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu (Filoloji)
 16. KYS-FRM-270 Profesör ve Doçent Kadroları için Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu (Guzel Sanatlar)
 17. KYS-FRM-271 Profesör ve Doçent Kadroları için Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu (Hukuk)
 18. KYS-FRM-272 Profesör ve Doçent Kadroları için Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu (İlahiyat)
 19. KYS-FRM-273 Profesör ve Doçent Kadroları için Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu (Mimarlık)
 20. KYS-FRM-274 Profesör ve Doçent Kadroları için Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu (Mühendislik)
 21. KYS-FRM-275 Profesör ve Doçent Kadroları için Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu (Sağlık Bilimleri)
 22. KYS-FRM-276 Profesör ve Doçent Kadroları için Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu (Sosyal Beşeri İdari)
 23. KYS-FRM-277 Profesör ve Doçent Kadroları için Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu (Spor Bilimleri)
 24. KYS-FRM-278 Profesör ve Doçent Kadroları için Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu (Ziraat Orman Su Ürünleri)
 25. KYS-FRM-384 Banka Tercih Dilekçe Örneği
 26. KYS-FRM-385 Emeklilik Dilekçesi