Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Mevzuatlar

 1. Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği için tıklayınız.
 2. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği için tıklayınız.
 3. Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik için TIKLAYINIZ.
 4. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.
 5. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.
 6. Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği için tıklayınız.
 7. K. Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.
 8. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği için tıklayınız.
 9. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.
 10. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.
 11. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği için tıklayınız.
 12. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği için tıklayınız.
 13. Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.
 14. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.
 15. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği için tıklayınız.
 16. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.
 17. Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmelik için tıklayınız.
 18. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması Ve Bilimsel Denetim Yönetmelik için tıklayınız.
 1. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün "Görüş Talepleri" konulu 21.04.2021 tarihli yazısı için tıklayınız.
 2. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün "Kadro ve Pozisyon İşlemleri" konulu 15.12.2020 tarihli yazısı için tıklayınız.
 3. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün "E-Devlet Kapısı Üzerinden Hizmet Sunumu" konulu 13.10.2020 tarihli yazısı için tıklayınız.
 4. Cumhurbaşkanlığının Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kılavuzu için tıklayınız.
 5. Cumhurbaşkanlığının 696 KHK ile kadroya geçen işçilerin başka kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilemeyeceğine konulu yazı için tıklayınız.
 1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 1416 SAYILI KANUNA TABİ UYGULAMALARA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE YAZILAR
 2. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 33 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN YURTDIŞINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖRMELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE YAZILAR
 3. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 35 İNCİ MADDESİ UYARINCA GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE YAZILAR
 4. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 36 NCI MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 5. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 38 İNCİ MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 6. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 39 UNCU MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 7. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 40/B VE 40/D MADDESİ KAPSAMINDA GÖREVLENDİRMELERLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 8. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 41 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA GÖREVLENDİRMELERLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 9. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 10. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK KADROLARIN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 11. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ALES PUANININ UYGULAMALARI-MUAFİYET İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 12. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ASKERLİK TEHİR İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 13. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DEKAN ATAMA VE DEKANLIĞA VEKALET İLE İLGİLİ YAZILAR
 14. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DİSİPLİN İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YAZILAR
 15. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 16. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DÖNÜŞÜM TABLOSU İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 17. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA FAKÜLTE KURULLARI-FAKÜLTE YÖNETİM KURULLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 18. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İDARİ KONULAR VE GÖREVDE YÜKSELME SİNAVLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 19. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA OHAL İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 20. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA ATAMALARLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 21. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA ATAMALARLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 22. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 23. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA PROGRAMI AÇMA VE DİĞER EĞİTİM ÖĞRETİMLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 24. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UNVAN VE EŞDEĞERLİKLERLE İLGİLİ KARAR VE YAZILAR
 25. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA YABANCI DİL SINAVLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 26. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 27. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YAŞ HADLERİ VE 60-B MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 28. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DİĞER İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.