Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İle İlgili Belgeler

 1. KYS-FRM-046 Öğretim Üyesi Dışındaki Ögretim Elemanları Görev Süresi Uzatma Formu
 2. KYS-FRM-070 Mal Bildirim Formu ve Zarfı
 3. KYS-FRM-072 İlişik Kesme Belgesi
 4. KYS-FRM-075 Aile Durumu Bildirimi Formu
 5. KYS-FRM-076 Aile Yardımı Bildirim Formu
 6. KYS-FRM-204 Nihai Değerlendirme Formu (Meslek Yüksekokulları için
 7. KYS-FRM-205 Nihai Değerlendirme Formu (Meslek Yüksekokulları ve Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları hariç)
 8.  KYS-FRM-206 Nihai Değerlendirme Formu (Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi kadroları için)
 9. KYS-FRM-207 Nihai Değerlendirme Formu (Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları için)
 10. KYS-FRM-208 Ön Değerlendirme Formu (Meslek Yüksekokulları için)
 11. KYS-FRM-209 Ön Değerlendirme Formu (Meslek Yüksekokulları ve Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları hariç)
 12. KYS-FRM-210 Ön Değerlendirme Formu (Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları için)
 13. KYS-FRM-212 Tayine Hak Kazanan Araştırma Görevlisi Müracaat Dilekçesi
 14. KYS-FRM-213 Tayine Hak Kazanan Öğretim Görevlisi Müracaat Dilekçesi
 15. KYS-FRM-260 1416 Sayılı Kanun Gereğince Tayin Olacaklar İçin Müracaat Dilekçesi
 16. KYS-FRM-261 Noter Önünde Re'sen Tanzim Edilecek Taahhütname (Yurt İçi Görevlendirmelerde)
 17. KYS-FRM-262 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Müracaat Formu
 18. Öğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders) Müracaat Formu
 19. KYS-FRM-263 Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Müracaat Formu
 20. KYS-FRM-264 Araştırma Görevlisi Müracaat Formu
 21. KYS-FRM-265 Üniversitemiz Adına Diğer Bir Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri İçin Yüklenme Senedi Ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi
 22. KYS-FRM-286 Tayin Beyan Formu (1416 sayılı Kanun Gereğince Tayin Olacaklar için)
 23. KYS-FRM-425 Yurtdışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi
 24. KYS-FRM-384 Banka Tercih Dilekçe Örneği
 25. KYS-FRM-385 Emeklilik Dilekçesi