Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

  1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında yapılacak atamalarla ilgili 05 Aralık 2006 tarihli yazısı için tıklayınız.
  2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında yapılacak atamalarla ilgili 27 Kasım 2008 tarihli yazısı için tıklayınız.
  3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Araştırma Görevlilerinin İstihdamı Hk. konulu 03 Kasım 2009 tarihli yazısı için tıklayınız.
  4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında atananların azami eğitim süreleri ile ilgili 22 Şubat 2013 tarihli yazısı için tıklayınız
  5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında atananların Yurtdışı Araştırma Destekleri ile ilgili 24 Haziran 2013 tarihli yazısı için tıklayınız.
  6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Eş Durumu Mazeretiyle Mecburi Hizmet Devri konulu 24 Kasım 2015 tarihli yazısı için tıklayınız.
  7. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi kapsamında yapılacak atamalarla ilgili 15/11/2017 tarihli yazısı için tıklayınız.
  8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Araştırma Görevlilerinin kadroda bulunma süreleri ile ilgili 20 Eylül 2019 tarihli yazısı için tıklayınız.
  9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Araştırma Görevlilerinin Lisansüstü Eğitimi - Vakıf Devlet Farkı ile ilgili 24 Eylül 2020 tarihli yazısı için tıklayınız.
  10. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kayıt Dondurma/Azami Süre konulu yazısı için tıklayınız.
  11. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Devri konulu 11 Nisan 2022 tarihli yazısı için tıklayınız.
  12. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Öncelikli Alan Araştırma Görevlileri Usul ve Esaslardaki Değişiklik Hakkında konulu 05 Eylül 2022 tarihli yazısı için tıklayınız.
  13. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 50/d'den 33/a'ya Geçiş Hk. konulu 22.06.2023 tarihli yazısı için tıklayınız.