Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 36 NCI MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

  1. Öğretim elemanlarının 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 nci maddesi çerçevesinde Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösterip gösteremeyeceği ile ilgili 04 Kasım 2013 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
  2. Öğretim elemanlarının 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 7 nci fıkrası çerçevesinde idari görevlerde yer alamayacaklarına dair 28 Ekim 2014 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
  3. Öğretim üyelerinin 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca Özel Hastaneler veya Vakıf Yükseköğretim kurumları hastanelerinde çalışabilmeleri için getirilen kriterlere dair 04 Mart 2014 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
  4. Doktor unvanına sahip Araştırma Görevlilerinin Lisansüstü Programlarda Ders Verip Veremeyeceğine dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.